Jaworzno - informacje


90.368
mieszkańców Jaworzna
43.780
mężczyzn
46.588
kobiet

12.576
w wieku przedprodukcyjnym

56.663
w wieku produkcyjnym

21.129
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

358
zawarto małżeństw

726
urodzeń

1.339
zgonów

-613
przyrost naturalny
miasto Jaworzno
dochody

638.336.384
wydatki

628.255.168
struktura wydatków Jaworzna

151.681
0,024%
Leśnictwo

79.235
0,013%
Rolnictwo i łowiectwo

8.503
0,001%
Górnictwo i kopalnictwo

64.199.808
10,219%
Transport i łączność

43.591.696
6,939%
Administracja publiczna

38.461.408
6,122%
Gospodarka mieszkaniowa

2.796.633
0,445%
Działalność usługowa

444.680
0,071%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

45.600
0,007%
Obrona narodowa

12.413.265
1,976%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

263.197
0,042%
Wymiar sprawiedliwości

2.901.429
0,462%
Obsługa długu publicznego

1.582.575
0,252%
Różne rozliczenia

177.976.544
28,329%
Oświata i wychowanie

8.451.600
1,345%
Ochrona zdrowia

33.619.292
5,351%
Pomoc społeczna

5.288.542
0,842%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

13.039.099
2,075%
Edukacyjna opieka wychowawcza

44.379.220
7,064%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.345.852
2,124%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30.012.706
4,777%
Kultura fizyczna i sport

135.195.440
21,519%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-01-28 23:12
REKLAMA
pogoda Jaworzno
-2.4°C
wschód słońca: 07:21
zachód słońca: 16:30
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Jaworznie

kiedy
2023-01-29 18:00
miejsce
ATElier Kultury - Centrum,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-01 17:30
miejsce
ATElier Kultury - Jeleń, Jaworzno,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-03 19:00
miejsce
Młodzieżowy Dom Kultury im....
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-05 18:00
miejsce
Jazz Club Muzeum, Jaworzno,...
wstęp biletowany